קול קורא

כנס תעשייה אקדמיה החמישי:
העסקה רבגונית בתעשייה ובאקדמיה
11 נובמבר 2014

 
כנס אקדמיה- תעשייה החמישי יעסוק ביתרונותיה של העסקה רבגונית בתעשייה ובאקדמיה ויוקדש לזכרו של פרופ' יוחנן ארזי, שהיה נשיא המכללה ומייסד סדרת הכנסים העוסקים בקשר בין התעשייה המתקדמת והלימוד האקדמי בארץ. נושא הכנס השנה מבטא, כמו קודמיו, את חזונו ורוחו של פרופ' ארזי ז"ל.

מדינת ישראל היא מדינה רב תרבותית האוצרת בתוכה מגוון רב של דתות, עדות ותרבויות שונות. את השוני והמגוון ניתן למנף לא רק בהיבטים החברתיים-תרבותיים, אלא גם בפן הכלכלי-העסקי ובפן האקדמי
מחקרים מראים שהעסקה מגוונת מעודדת יצירתיות. בנוסף, העובדים שמגיעים מקבוצות אוכלוסייה מודרות הם יציבים יותר. כיום כבר קיימות מוכנות ופתיחות בשוק העבודה הישראלי לגיוון בתעסוקה , אך המעבר ממודעות ליישום הוא עדין בתחילת דרכו.
במהלך הכנס יוצגו מחקרים אקדמיים עדכניים בתחום ויקבלו במה ארגונים ואנשי התעשייה שכבר התנסו בהעסקה רבגונית. הכנס מהווה הזדמנות למשתתפים להביא מניסיונם וללמוד מניסיונם של אחרים.

מטרת הכנס:
כנס זה הוא החמישי בסדרת כנסים, שמטרתם לטפח את הקשר בין התעשייה, האקדמיה והמגזר השלישי, לפתח קשרים בין המרכז והפריפריה, ולשמש במה לדיונים על נושאים שאינם מוצאים את ביטויים במפגשים של כל סקטור בנפרד.
 
מוזמנים לכנס:
אנשים מובילים בתעשייה, במגזר הציבורי ובמגזר השלישי.
סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.
סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים רלוונטיים.

הכנס יכלול :
• הרצאות מליאה מוזמנות
• הרצאות ודיונים במושבים של משתתפי הכנס .
• פאנל לדיון מסכם.
• תערוכת פוסטרים בתחומים הקשורים לנושא המרכזי של הכנס
• מפגשים אישיים בין אנשים מהסקטורים השונים.

 
משתתפי הכנס, המעוניינים לשאת הרצאה של כ- 20 דקות במושבים, או להציג פוסטר מתבקשים להגיש הצעה באחד או יותר מהנושאים הבאים:
 1. הרקע התאורטי להעסקה רבגונית.
 2. העסקה רבגונית במוסדות אקדמיים.
 3. סוגיות ומחקרים בתחום תעסוקת נשים.
 4. סוגיות ומחקרים בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלויות.
 5. סוגיות ומחקרים בתחום תעסוקת מיעוטים.
 6. נושאים רלוונטיים אחרים.

תהליך הגשת הרצאה/ פוסטר בכנס:

 1. הגשת ההצעה עד 30/5/2014
  ההצעה תשלח לדואר אלקטרוני nogalit@braude.ac.il
 2. המכתב יכלול:
  • שם ההרצאה / פוסטר
  • שמות המגישים ושיוכם המוסדי
  • דוא"ל וטלפון נייד של המרצה בכנס
  • תקציר ההרצאה/ פוסטר לא יעלה על 500 מילים, גופן אריאל גובה 12, מרווח 1.5 שורות. ניתן לשלוח קובץ doc, docx .
 3. ועדת הכנס תודיע בדוא"ל עד 6/7/2014 על קבלה או אי קבלת ההצעה. במידה ותהיינה הצעות רבות, הוועדה תבחר מביניהן את הרלבנטיות ביותר לכנס.
 4. בנוסף לתקציר יש לשלוח תקציר קו"ח של המרצה בשפה העברית (50-80 מילים).