הרשמה לכנס

טופס הרשמה - כנס תעשייה-אקדמיה

שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
השתתפות במושבים המקבילים - חלק א
השתתפות במושבים המקבילים - חלק ב