הכנס החמישי בנושא "יוזמות לקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה" ייתקיים במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, כרמיאל
ביום חמישי 28 במאי 2015 מ 9.00 עד 16.30.
מטרת הכנס היא לשמש במה להצגת יוזמות חדשות ומחקרים העוסקים בקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה ולתרום לגיבוש קהילת מרכזי ההוראה והלמידה בארץ. הכנס ישמש מקום מפגש לדיאלוג, שיתוף בידע והחלפת דעות ורעיונות בין מומחים וחוקרים העוסקים בתחום זה.
הכנס יכלול:
• הרצאת המליאה של פרופ' שרה גורי-רוזנבליט בנושא: E-Teaching: ערובה ל E-Learning בהשכלה הגבוהה.
• למידת עמיתים במתכונת "שולחנות עגולים".
• מושבי הרצאות קצרות בנות 20 דקות שבהם יוצגו יוזמות לקידום הלמידה של נציגי המוסדות המשתתפים.

לבאים ברכבת תוצע הסעת חינם הלוך וחזור מתחנת הרכבת חוף הכרמל בחיפה (זאת עקב הפסקת תנועת הרכבות באותו יום לתחנת עכו). ההסעה תצא בשעה 08:15

בברכת כנס מהנה ופורה

חברי הוועדה המארגנת:
ד"ר דבורה טולדנו-קטעי, ראש המרכז לקידום ההוראה והלמידה
ד"ר מירי שחם – יו"ר
ד"ר יעל פורמן-שהרבני
שני אלצ'ק

ליצירת קשר
גב' שני אלצ'ק / גב' אורית רון
tlc@braude.ac.il
טל': 9901724 – 04, 04-9086419