תכנית הכנס

9:00-9:30 התכנסות
9:30-10:00 ברכות (חדר VIP)
10:00-11:15 שולחנות עגולים:
1. הוראה אקדמית ומשמעת –התופעה, מאפייניה ודרכי ההתמודדות, פרופ' ניצה דוידוביץ (כיתה 218M)
2. דילמות בהטמעת למידה משמעותית ניידת (טאבלטים) לסגל, דר' נוע רגוניס ודר' אסנת דגן (חדר ישיבות EF)
3. מהי למידה מקוונת איכותית, דר' סמדר בר-טל (כיתה 219M)
4. "מחוברות" סטודנטים – Student Engagement, דר' איתמר שבתאי (כיתה 221M)
5. היכרות עם למידה מבוססת סימולציה – הלב, היחידה לסימולציה בחינוך, דר' מאירה איזנהמר (חדר VIP)
6. ניהול כיתה באקדמיה – מה לעשות עם דור ה – Y? , דר' יוסי בר (כיתה 505EF)

11:20-12:20 הרצאת מליאה: E-Teaching: ערובה ל E-Learning בהשכלה הגבוהה, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה

12:20-13:20  ארוחת צהריים

13:20-14:40 מושבים מקבילים: הצגות של יוזמות לקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה
15:00 -14:40 סיכום שולחנות עגולים
15:30 -15:00 הרצאת סיכום: ניידות בהשכלה גבוהה: בתוך מדינות ובין מדינות, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט
15:30-15:45  הפסקת קפה
15:45-16:30 התכנסות מרכזי הוראה-למידה בהנחיית פרופ' ניצה דוידוביץ