חוברת הכנס

חוברת הכנס "יוזמות לקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה"

בחוברת: תכנית הכנס, תקצירי השולחות העגולים ותקצירי ההרצאות בסגנון TED.