תכנית הכנס

 
09:00-09:30 התכנסות וכיבוד בוקר
09:30-09:50 ברכות: פרופ' אריה מהרשק, נשיא המכללה; פרופ' זאב ברזילי, מנל"א 
09:50-10:35  הרצאת מליאה: ד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  מישחוק ומשחקים בלמידה והוראה: שיטות
                     להגברת ההנעה וההנאה
12:15-13:15 פאנל מומחים בנושא: "הכשרה מבוססת סימולציית מצבים- גשר בין תיאוריה ופרקטיקה בהשכלה הגבוהה",
                   
בהשתתפות:
                    גב' גלי נהרי, ראשת תכנית מרכזי סימולציה, מכון מופ"ת
                    ד"ר מאירה איזנהמר, מנהלת הלב- המרכז הארצי לסימולציה בחינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
                    גב' ליאת פסח-גלבלום, סגנית מנהל מסר- המרכז הארצי לסימולציה רפואית, תל השומר
13:15-14:00 ארוחת צהריים
15:00-15:10 סיכום הכנס, ד"ר דבורה טולדנו-קטעי, ראשת המרכז לקידום ההוראה והלמידה
15:10-16:00 מפגש הפורום של מרכזי ההוראה והלמידה, בראשות פרופ' ניצה דוידוביץ, יו"ר הפורום
   

להרשמה