אודות

אודות

דקנט הסטודנטים הינה הרשות המרכזית במכללה הפועלת לרווחת הסטודנטים ומטפלת בבעיותיהם האישיות, החברתיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה ועם אגודת הסטודנטים.

מטרותיו העיקריות של דקנט הסטודנטים הן:
הפעלת מערכי סיוע לכלל הלומדים בקמפוס, קידום רווחת הסטודנטים, הגברת מודעותם החברתית והאתית של הסטודנטים לצד מצוינות מקצועית/אקדמית ושיתופם בחיי הקמפוס והקהילה.