מלגות

 • גב' דונה אשכנזי
  גב' דונה אשכנזי
  אחראית מלגות דקנט

  גב' דונה אשכנזי

  משרד:  בנין B  חדר 205
  טל': 04-9086473
  דוא"ל donaas@braude.ac.il
  ימים שעות עבודה: א-ה 8:00-15:30