נוהל הגשת ולת"ם

נוהל הגשת ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים)
 
כללי
נוהל זה מיועד עבורך, חייל/ת המילואים, על-מנת לסייע לך בהגשת בקשה לתאום שירות    המילואים אליו זומנת ועל מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים.
 
זכאים להגיש -  סטודנטים תלמידי מכינה הלומדים במסלול יום, סטודנטים מן המנין הלומדים לתואר ראשון ולתואר שני.
 
הגבלות קריאה לשמ"פ: סטודנט הלומד במוסד מוכר זכאי להגבלת קריאה כמפורט להלן:
סטודנט במכינה קדם אקדמית – 12 יום בשנה אקדמית.
סטודנט להנדסה – 21 יום בשנה אקדמית.
במהלך פגרת הלימודים ניתן לקרוא לסטודנט להשלמת התקופה עד להשלמת המכסה המותרת עפ"י קובץ הוראות זימון לשמ"פ, אלא אם הציג הסטודנט אישור לימודים לסמסטר קיץ.
 
באמצעות הכתוב בדף זה תוכלו לקבל מידע כולל, אודות תהליך הגשת ולת"ם ודרכי הפנייה אלינו.
דקנט הסטודנטים עושה את מירב המאמצים על-מנת לשפר ולקדם את תהליכי הטיפול, השירות והפנייה בנושא מילואים.
 
שלב אחר שלב להגשת בקשה לולת"ם
 1. קבלת צו מילואים
 2. במידה וצו המילואים עולה על  6 ימים, יש באפשרותך להגיש בקשה לדחיית/קיצור/ביטול שירות.
 3. הודעה למחלקה – במידה וקיבלת צו מילואים העולה על 6 ימים עליך להודיע למזכירת המחלקה ולציין בפניה נושאים מיוחדים אשר תזדקק להם עם שובך מהמילואים.
 4. במידה והחלטת להגיש ולת"ם יש להגישו לא יאוחר מ – 30 יום לפני מועד צו הקריאה.טופס הגשת ולת"ם 
 5. צרף מערכת שעות שבועית
 6. צרף מכתב אישי
 7. צרף לוח בחינות.
 8. צרף העתק של צו המילואים
 9. חובה להחתים את מזכירת המחלקה במקום המיועד לכך בטופס הולת"ם
 10. את טופס הבקשה כאשר הוא מלא וחתום ובצירוף כל האישורים יש להגיש למזכירות דקנט הסטודנטים.
 11. תשובה מולת"ם – מגיעה לסטודנט  בדרך כלל כשבועיים לפני מועד המילואים המתוכנן.
 12. הגשת ערעור – סטודנט המבקש לערער על החלטת ולת"ם רשאי להגיש ערעור במזכירות דקנט הסטודנטים עד 7 ימים ממועד החלטת ולת"ם בעניינו. טופס הגשת ערעור על החלטת ולת"ם  לא ניתן להגיש ערעור אם עברו יותר מ-7 ימים.
מזכירות דקנט הסטודנטים, גב' תמי באלוה, בניין B  חדר 204 טלפון: 04-9901906,  פקס: 04-9901989  דואר אלקטרוני: tamib@braude.ac.il