המדור לקידום הסטודנט

המכללה רואה חשיבות רבה במערכי הסיוע לסטודנט והדקנט הוא הכתובת לכך.
יש בדקנט ניסיון נצבר ומותר לך להניח שהבעיה בה נתקלת אינה ייחודית. הסיוע יכול לקצר לך את תקופת ההסתגלות או הקושי.

צוות היועצים עומד לרשות כלל הסטודנטים, תוך התחשבות מיוחדת בסטודנטים בעלי צרכים  ייחודיים!