עולים חדשים

המינהל לסטודנטים עולים של משרד העלייה והקליטה מעניק ליווי ותמיכה לסטודנטים עולים בזמן לימודיהם. פעילות זו כוללת מתן עזרה בעת מצוקות לימודיות, נפשיות, כלכליות ואחרות ומשמשת עבור הסטודנט עוגן חברתי ואישי בתהליך הקליטה במדינת ישראל.
המינהל, בשיתוף המחוזות, מפעיל צוותי הדרכה הפזורים במוסדות השונים להשכלה גבוהה בכל רחבי הארץ וכן עובדים סוציאליים המרכזים את הטיפול בפרט בכל ארבעת המחוזות.
הזכאות נקבעת על פי קריטריונים של מינהל הסטודנטים. סטודנטים שימצאו זכאים יוכלו לקבל ממנהל הסטודנטים סיוע כספי, ייעוץ, הכוון לימודי וקליטה אישית וחברתית.
אתר המינהל לסטודנטים עולים: www.studentsolim.gov.il
לשם בדיקת הזכאות יש לגשת למשרדי המנהל להלן כתובות המשרדים :
מחוז ירושלים – רחוב הלל 15 , ירושלים , טל' 02-6214543
מחוז תל אביב – רחוב אסתר המלכה 6, ת"א , טל' 03-5209140
מחוז באר שבע– רחוב שזר 31 ב"ש , טל' 08-6261230/1
מחוז חיפה – רחוב פל-ים 15, חיפה , טל' 04-8631140/7/8/9

התאמות בבחינות
  • סטודנט עולה חדש שנמצא בארץ עד 5 שנים מיום העלייה, יהיה זכאי להארכת זמן ומילונית בכל הבחינות בהן נבחן, עד לתום 5 השנים.
  • סטודנט שנמצא בארץ מעל 5 שנים ומבקש התאמות בבחינות, יהיה זכאי להתאמות בבחינות בשנת לימודיו הראשונה בלבד, בהתאם לציון שקיבל במבחן יע"ל, או בהתאם לציון שקיבל בחלק המילולי בעברית בפסיכומטרי.

לקבלת ההתאמות יש לפנות למרכז התמיכה.

שיעורי עזר

  • סטודנט עולה המקבל מימון ללימודיו מטעם מנהל הסטודנטים יכול להגיש בקשה לשיעורי עזר בהתאם לזכאותו.