פרויקט סל"א (סיוע לימודי אקדמי), שיעורי עזר

מהו פרויקט סל"א?

דקנט הסטודנטים רואה את התמיכה בסטודנטים כערך עליון. לאור זאת, סטודנטים המתקשים בלימודיהם ובהתאם לזכאותם יוכלו להשתתף בפרויקט סל"א ולקבל סיוע לימודי אקדמי על ידי סטודנטים מצטיינים, במטרה לשפר את הישגיהם ואת דרכי הלמידה שלהם.

למי מיועד פרויקט סל"א? כל סטודנט שזכאי לפי הקריטריונים הבאים:

 1. סטודנט במילואים זכאי לקבל שיעורי עזר לפי מפתח של- 10 ימי שמ"פ רצופים = 6 שיעורי עזר (6 שעות).
 2. סטודנטים מהחברה הערבית, בשנה ב' בלבד, המתקשים בחלק ממקצועות הלימוד.
  2א'- סטודנטים  מהחברה הערבית בשנה א' בלבד, יש לפנות ישירות ליועצים הלימודיים בדקנט:
  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, יש לפנות לד"ר דאוד דאוד
  הנדסת תכנה והנדסת ערכות מידע, יש לפנות לגב' עביר קזל
  הנדסת מכונות והנדסת ביוטכנולוגיה, יש לפנות לגב' רווית מיטב
  הנדסה אופטית ומתמטיקה שימושית, יש לפנות לגב' מרווה עבד
 3. סטודנטים הלומדים בהנדסה המאובחנים כבעלי לקות למידה/ קשב וריכוז או סטודנטים בעלי מגבלות רפואיות - בעלי תיק במרכז התמיכה במכללה.
 4. סטודנטים הנמצאים בתהליך מאל"ת (מצב אקדמי לא תקין) שהומלץ להם וקיבלו מכתב רשמי המאשר להם לקבל שיעורי עזר, מ"המרכז לקידום ההוראה והלמידה".
 5. סטודנטים המשתייכים לפרוייקט "פעמי עתידים".
 6. סטודנטים המשתייכים לפרויקט "עתידים".
 7. סטודנטים המשתייכים לפרוייקט "עתידים take off".
 8. סטודנטים המשתייכים לפרוייקט "עתידים לתעשייה".
 9. סטודנטים המקבלים מימון מ"מינהל הסטודנטים".
 10. סטודנטים המקבלים מימון מקרן "אייסף".
 11. סטודנטים המקבלים מימון מקרן "מושל".
 12. סטודנטים המקבלים מימון מקרן "רש"י קציר".
 13. סטודנטים אשר קיבלו הפניה מיועצי הלמידה במדור לקידום הסטודנט, בדקנט הסטודנטים.
 14. סטודנטים מהחברה האתיופית הזכאים למעטפת לימודית/כלכלית מהות"ת.

  יש להגיש טופס מקוון
  סמ' א'- 2/12/18-24/1/19
  סמ' ב'-
  14/4/19-13/6/19

 15. סטודנטים בשנה א' ו- ב' המתקשים בחלק ממקצועות הלימוד, עפ"י קריטריון סוציו-אקונומי. לפי הכנסה של עד 2,000 ₪ ברוטו לנפש במשפחה, בהתאם להצגת אישורים.
  הגשת הבקשה באמצעות טופס ידני, אותו יש להדפיס, למלא ולהגיש עם האישורים המתאימים, לרכזת סל"א.
  סמ' א'- 2/12/18-24/1/19
  סמ' ב'- 14/4/19-13/6/19