מזכירות אקדמית

 • גב' הילה קנר
  גב' הילה קנר
  מזכיר אקדמי

  גב' הילה קנר

  טל': 04-9901916 
  פקס: 04-9901707 
  דוא"ל: hilakaner@braude.ac.il

 • גב' רינת ארז
  גב' רינת ארז
  רמ"ד ציונים וזכאויות

  גב' רינת ארז

  טל': 04-9901882
  פקס: 04-9901707
  דוא"ל: rerez@braude.ac.il  

 • גב' סיגל גולדין
  גב' סיגל גולדין
  רמ"ד רישום וקבלה

  גב' סיגל גולדין

  טל': 04-9901965
  פקס: 04-9901707
  דוא"ל: sigalg@braude.ac.il

 • גב' אלה קסלמן
  גב' אלה קסלמן
  רמ"ד מערכת

  גב' אלה קסלמן

  טל': 04-9901908 
  פקס: 04-9901707
  דוא"ל: ela@braude.ac.il

 • גב' מיכל טרבלסי
  גב' מיכל טרבלסי
  מזכירה

  גב' מיכל טרבלסי

  דוא"ל:  mtrabels@braude.ac.il
  טל': 04-9901730

 • גב' לימור אביר
  גב' לימור אביר
  ראש מדור משגיחים

  גב' לימור אביר

  דוא"ל:  limora@braude.ac.il
  טל': 04-9901858