המרכז לקידום ההוראה והלמידה

 • ד"ר נירית גביש
  ד"ר נירית גביש
  ראשת המרכז

  ד"ר נירית גביש

  טל': 04-9086403
  פקס: 04-9901738
  דוא"ל: nirit@braude.ac.il

  משרד: EF508

 • גב' שני אלצ'ק
  גב' שני אלצ'ק
  עוזרת מנהלית

  גב' שני אלצ'ק

  טל': 04-9901724
  פקס: 04-9901738
  דוא"ל: shani@braude.ac.il

  משרד: EF508

 • גב' אורית רון
  גב' אורית רון
  מזכירה

  גב' אורית רון

  טל': 04-9086419
  פקס: 04-9901738
  דוא"ל: oritron@braude.ac.il

  משרד: EF508

 • גב' שרון תדהר
  גב' שרון תדהר
  יועצת לקידום הלמידה

  גב' שרון תדהר

  טל': 04-9901987
  דוא"ל: sharont@braude.ac.il

  משרד: D407