מה חדש?
המחלקה מאחלת לכל הסטודנטים והסגל במכללה שנת לימודים מהנה ופוריה

רקע כללי


במחלקה להנדסת תעשייה וניהול מתנהלות שלוש תכניות לימוד: תואר ראשון בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול המקנה זכאות לרישום בפנקס המהנדסים, תואר שני (M.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני (M.Sc.) בהנדסת מערכות