המחלקה להנדסת מכונות 


המחלקה להנדסת מכונות מעניקה תואר ראשון (B.Sc) בהנדסת מכונות. תכנית הלימודים במחלקה מציעה ארבעה כווני התמחות בתחומי תכן וייצור, חומרים פלסטיים ועיבודם, ביומכניקה או מכטרוניקה. במהלך לימודיהם נדרשים הסטודנטים לבצע התנסות מעשית התורמת להכשרתם לעבודת המהנדס בתעשיה. סטודנטים המייעדים עצמם להמשך לימודיהם לקראת תואר גבוה יכולים לבחור בהתנסות מחקרית בהנחיית אחד מחברי הסגל במחלקה.


תוצרי התמחות ופרויקטים

תוצרי התמחות ופרויקטים

התרשמו מפרויקטים המבוצעים ע"י סטודנטים מהמחלקה להנדסת מכונות