מענקים ופרסים 2017

מענקים ופרסים 2017

ד״ר סיון קלס  (ביוטכנולוגיה) ארגון מגדלי הדגים בישראל (אמ״ד)
פיתוח תהליך חדשני לגידול דגים ואצות איכות ברכז התפלת מים מליחים

פרופ"ח חגי כתריאל (מתמטיקה) COST
CA16227 - Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents
 
פרופ"ח שרית סיון, ד"ר מיכל עמית (ביוטכנולוגיה)  הקרן הלאומית למדע
Novel injectable biomimetic glycosaminoglycan analogues for intervertebral disc regeneration
 
ד"ר שמשון קלוש (פיזיקה) הקרן הלאומית למדע
Simulating and controlling extremely large quantum systems
 
פרופ"ח עיסאם סבאח (ביוטכנולוגיה) HORIZON 2020
GoJelly - A gelatinous solution to plastic pollution
 
ד"ר ערן בוסיס (ביוטכנולוגיה) COST
CA16107  - EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe
פרופ"ח עיסאם סבאח (ביוטכנולוגיה) BARD
Exposure risks of pathogens and disinfection byproducts from on-site treated rainwater and drainage water for irrigation

ד"ר לילך יסעור קרוח (ביוטכנולוגיה) משרד החקלאות
Endophytes, originating from chickpea seeds, as a solution against diseases caused by phytopathogenic fung
אנדופיטים בזרעי חמצה כפתרון נגד מחלות הנגרמות מפטריות פיטופתוגניות

ד"ר לילך יסעור קרוח (ביוטכנולוגיה) משרד החקלאות
Development of an innovative technology in order to produce "SUPER LEAVES" : Leaf vegetable enriched with probiotic bacteria
פיתוח חדשני של עלים למאכל מועשרים באנדופיטים פרוביוטיים

פרופ"ח דפנה גואטה (פיזיקה) COST
CA16214 - The multi-messenger physics and astrophysics of neutron stars
 
ד"ר אביב גיבלי (מתמטיקה) COST
Mathematical modeling training week

ד"ר עידית גולני (ביוטכנולוגיה) NIPI
Enhancement of neuroleptic drugs' delivery across the Blood Brain Barrier using Trojan Horse nanoparticles

 
חזור לרשימה