המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מייחסת חשיבות רבה בדאגה לבאים בצל קורתה: סטודנטים, מרצים, עובדי מינהל ואורחים. המכללה מספקת שירותים רבים בניהם ספריה עשירה ועדכנית, דיקנט הפועל לרווחת הסטודנטים, עזרה בבקשת מלגות ומימוש חוק חיילים משוחררים, תחנות מידע לסטודנט, למרצה ולעובד ומרכז לקידום ההוראה והלמידה המסייע לסטודנטים ולמרצים להשביח את יכולותיהם האקדמיות.