ספרית המכללה

במכללה פועלת ספריה מרכזית, המשרתת את כל היחידות האקדמיות והסטודנטים. אוסף הספריה מכיל למעלה מ-160,000 פריטים; כתבי עת, ספרי לימוד ועיון. בנוסף להם, יש בספריה אלפי תקליטורים ושקופיות, מאות תיקי בחינות וכ-2,500 כרכי ספרות יפה.
פרויקט צילום הרצאות הוידאו במכללה מאפשר גישה לאלפי שעות הרצאות על שרת הוידאו. הגישה אל ההרצאות נעשית מקטלוג הספריה, מכל עמדה ברחבי הקמפוס ומחוצה לו. ההרצאות ניתנות לאיתור על פי נושא ומשמשות ללימוד שוטף ולתרגול נוסף.
ספריית המכללה חברה ברשת הספריות האקדמיות בישראל והיא מנוהלת במערכת "אלף", שהינה מערכת המידע המנהלתית של כלל הספריות האקדמיות בישראל. באמצעות המערכת ניתן להתחבר ולשאול ספרים וחומרי לימוד מכל הספריות החברות ברשת "אילן", רשת הקטלוגים הבין-אוניברסיטאית. למערכת ניתן להתחבר גם מחוץ לכותלי הקמפוס, באמצעות רשת האינטרנט ולאחר קבלת הרשאה מתאימה, עובדה שמקלה על הסטודנטים להשיג מידע חיוני וללמוד מרחוק.
עוד בספריה עשרות עמדות מחשב שעומדות לרשות אנשי סגל והסטודנטים, מכונות צילום, מדפסות וסורק.