אבחנה ראשונית

במרכז התמיכה נערכת אבחנה ראשונית שמטרתה לבדוק את ההבחנה בין לקות, קשיים בהרגלי למידה, חרדות וכו'. במידת הצורך מופנים הסטודנטים למכוני אבחון המאושרים על ידי המכללה בצירוף דו"ח מפורט. סטודנט המעוניין בשירות זה מתבקש למלא את שאלון האבחנה הראשונית במלואו (פרט לסיכום) ולקבוע פגישה עם יועץ במרכז התמיכה דרך תחנת המידע לסטודנט.

את שאלון אבחנה ראשונית ניתן להוריד כאן

את שאלון אבחנה ראשונית בשפה הערבית ניתן להוריד כאן