התאמות בבחינות

 
קריטריונים לסטודנטים הלומדים במסלול הנדסה / מכינת קדם הנדסה
 • סטודנטים בעלי לקויות למידה/ הפרעות קשב וריכוז
  סטודנט/ית המבקש/ת התאמות בבחינות בגין לקויות למידה/הפרעת קשב יופנה לאבחון מת"ל (גם אם בידיו אבחון קודם), בצירוף מסמך הפניה חתום ע"י מנהלת מרכז התמיכה לסטודנט.
  סטודנט לא יחויב לעבור אבחון נוסף במקרים הבאים:
  • הסטודנט קיבל אישור להתאמות בבחינה הפסיכומטרית מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.
  • הסטודנט עבר אבחון מת"ל (מערכת תפקודי למידה) שפותח ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה והמועצה להשכלה גבוהה.

  בשני המקרים לעיל, הסטודנט יקבל התאמות בבחינות בהתאם לשיקול מרכז התמיכה.
  סטודנט המבקש לעבור אבחון מתבקש לקבוע שיחה עם יועץ במרכז התמיכה לאחר שמילא את טופס האבחנה הראשונית דרך תחנת המידע לסטודנט.

  את טופס אבחנה ראשונית ניתן להוריד כאן.

  את טופס אבחנה ראשונית בשפה הערבית ניתן להוריד כאן.

   

 • סטודנטים עם מגבלה רפואית

  סטודנטים עם מגבלות פיזיות ומוטוריות/ רפואיות/ בעלי לקות בחושים/ מחלות כרוניות/ בעיות נפשיות מסוגים שונים 
  סטודנטים המבקשים התאמות בבחינות בגין המגבלות לעיל מתבקשים להגיש בקשה לוועדה רפואית בצירוף אישור מרופא מומחה בלבד. יש להגיש את הבקשות עד שבועיים מתחילת כל סמסטר.  

  את טופס הבקשה לוועדה הרפואית ניתן להוריד כאן.
  הוועדה הרפואית לא תוכל לטפל בבקשות שתוגשנה באיחור, או ללא כל האישורים הרלוונטיים. סטודנטים המעוניינים לערער על החלטת הוועדה מתבקשים למלא טופס ערעור ולהגישו תוך שבוע מיום קבלת החלטת הוועדה.

לתשומת לבכם: סטודנטים בעלי לקויות למידה/ הפרעות קשב וריכוז או בעלי מגבלות פיזיות ורפואיות/ לקות בחושים המעוניינים לקבל התאמות בבחינות צריכים לפנות מיד עם הודעת הקבלה ללימודים ולא יאוחר משבועיים לאחר תחילת כל סמסטר. מרכז התמיכה לא יוכל לטפל בבקשות אשר תוגשנה באיחור או ללא כל האישורים הרלוונטיים.

 
סטודנטים אשר אושרו להם התאמות כלשהן, יוכלו להוציא אישור חתום דרך תחנת המידע לסטודנט.