היחידה להוראה ולימודים כלליים אחראית על שני תחומים: לימודי הוראה ולימודים כלליים.
לימודי הוראה: המחלקה מכשירה כוח אדם מיומן ברמה אקדמית גבוהה להוראת המקצועות ההנדסיים ומתמטיקה בבתי הספר העל-יסודיים. תכניות המחלקה באות לענות על הצורך של מערכת החינוך במורים אשר מסוגלים לפתח ולקדם לימודי הנדסה, טכנולוגיה ומתמטיקה ברמה גבוהה. המחלקה מעניקה תעודות הוראה בתחומים הבאים: ביוטכנולוגיה, מדעי המחשב, תעשייה וניהול, חשמל ואלקטרוניקה, מכונות ומתמטיקה. ניתן ללמוד במסלול של תעודת הוראה משולבת: במקצוע הנדסי ובמתמטיקה.
 
לימודים כלליים: במסגרת הלימודים לתואר בהנדסה, נדרש כל סטודנט ללמוד שלושה קורסים כלליים (6 נ"ז) מתוך המגוון הרחב המוצע במחלקה. מטרת הקורסים היא לחשוף את הסטודנט לתחומים חדשים, השונים מתחום התמחותו ההנדסי, להעשיר את ידיעותיו ולהוסיף גיוון ועניין ללימודי ההנדסה. הקורסים המוצעים עוסקים בנושאים כגון מוסיקה, שפות, מקרא וספרות, פסיכולוגיה ופילוסופיה, המזרח התיכון, תקשורת בין-אישית, תזונה, אתיקה וסביבה.